Być dzieckiem

Sobota, XIX Tydzień Zwykły, rok II, Mt 19,13-15

Jeśli chcemy mieć udział w królestwie niebieskim, musimy stać się dziećmi. Nie zdziecinnieć, ale odkryć dziecko Boże w nas samych. Trzeba, byśmy dali się zanieść tam, gdzie właśnie jest Nauczyciel. Mimo że po drodze do Jezusa spotkamy uczniów, którzy będą nam chcieli utrudnić drogę do Niego, Pan sam upomni się o nas. Położy na nas ręce i pobłogosławi.