Być pilnym uczniem w szkole Jezusa

Środa, Św. Łucji, dziewicy i męczennicy (13 grudnia), rok II, Mt 11,28-30

Jezus przemówił tymi słowami: «Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie».

 

Któż nie chce ukojenia duszy?! Jednak czemu tak mało jest tych, którzy całkowicie ufając Jezusowi, stają się pilnymi uczniami w Jego szkole życia na ziemi? Z Nim nasze życie możemy uczynić przygodą kroczenia do domu Ojca, bo Jego jarzmo jest słodkie, a brzemię lekkie. Tak jest, gdy się jest umiłowanym Synem nieskończenie kochającego Ojca.

Przeżywając kolejny raz Adwent, mamy wielką szansę na bycie pilnymi uczniami w szkole Jezusa.

Duchu Święty, czyń nas podobnymi do Jezusa, umiłowanymi dziećmi kochającego Ojca.