Pan rzekł do mnie: "Ty jesteś sługą moim, Izraelu, w tobie się rozsławię". Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego Sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela. A mówił: "To zbyt mało, iż jesteś Mi Sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela! Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi".

 

Powołaniem Mesjasza zapowiedzianym w pradawnym proroctwie jest bycie sługą Boga, nawracanie narodu i zjednoczenie go, przywrócenie mu godności i bycie światłem, które rozproszonych zgromadzi, a nieznającym kochającego Boga otworzy serce i da Jego poznanie. Kiedy już Mesjasz przyszedł, powołanie to przekazał uczniom, a oni kolejnym pokoleniom. To więc i moje, i Twoje zadanie.