Być świadkiem

Sobota, Najśw. Maryi Panny Różańcowej (7 października), rok I, Łk 10,17-24

Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością, mówiąc: «Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają». Wtedy rzekł do nich: «Widziałem Szatana, który spadł z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednakże nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie». W tej to chwili rozradował się Jezus w Duchu Świętym i rzekł: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić». Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: «Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli».

 

Uczniowie wrócili do Jezusa, ciesząc się z wypełnionej misji. Byli zdziwieni tym, jaką posiadali władzę. A jak odpowiedział im Jezus? „(…) cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie (…)”.

Oni widzieli to, co działo się tu na ziemi, efekty swojego działania, a nie dostrzegali najważniejszej sprawy, w której brali udział – krzewienia królestwa Bożego.

My często cieszymy się z udanego dnia, ale czy dzień ten był poświęcony Bogu? Czy własną postawą, własnym życiem świadczyliśmy o Bogu? Przecież mamy być świadkami działającego w nas Boga. Żyjemy pośród innych ludzi i mamy wpływ na to, co dzieje się wokół nas. Nasza postawa, życzliwość potęguje dobro w nas i w innych. Uczciwość wobec siebie i innych będzie owocowała naszym świadectwem jako uczniów Jezusa.

Jezus wskazuje, że wybrał do świadczenia o Nim zwykłych ludzi. Nie potrzeba być uczonym, aby żyć według nauki Jezusa. Bóg w swojej mądrości wybrał prostych ludzi, dla których życie z Jezusem jest najważniejsze. Jeżeli będziemy postępowali i żyli według wskazań Jezusa, nawet Szatan nie będzie miał do nas dostępu – „(…) nic wam nie zaszkodzi”.