Być świętym

Niedziela, Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada), rok A, Mt 5,1-12a

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: «Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie».

 

Dziś Uroczystość Wszystkich Świętych. Święci to tacy ludzie, którzy zawsze żyją blisko Boga. Świętym nie jest człowiek, który jest bez grzechu. Każdy człowiek jest grzeszny. Święty to ktoś, kto po upadku, jakim jest grzech, idzie do konfesjonału, aby pojednać się z Bogiem i czyni postanowienie poprawy.

Tak wiele dziś mówi się o świętości, a zarazem wydaje się ona dla nas nieosiągalna. Bóg chce, aby każdy z nas był świętym i stał się nim poprzez swoje życie i uczynki. 

Kościół ma wielu świętych i na pewno o wielu z nich słyszeliście. Są oni nam dani jako wzór życia w przyjaźni z Bogiem.

Zadanie na dziś: porozmawiajcie z rodzicami o życiu jakiegoś świętego, najlepiej waszego imiennika. Niech jego życie będzie dla Was inspiracją do tego, aby być jeszcze bliżej Pana Jezusa.