Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim".

 

Wielkość w oczach Bożych różni się od tej, o której mówią ludzie.

Normy Boże, prawo przykazań, zasady i wartości, które dał Bóg człowiekowi trzeba wypełnić. To podstawa szczęścia i wielkości serca i ducha. Nie dodawać, nie zmieniać, ale wypełnić. Od Boga dane, a więc niezmienne, trwałe, gwarantujące właściwą hierarchię wartości. Każda zmiana, nieposłuszeństwo to chaos, to destrukcja.

Wierność nie jest łatwa. Kosztuje trudu, wysiłku, czuwania. To nieustanny wybór to dobrowolnie podjęta ofiara na rzecz tego co ważne i cenne w oczach Bożych.

Wybierajmy przykazania Boże, wskazania Jezusowe, wybierajmy zasady niezmienne i przez wieki sprawdzone. Wybierajmy dla królestwa niebieskiego, dla wartości wiecznych, dla wielkości w oczach Bożych.

Wypełniajmy i uczmy wypełniać. Odważnie stawajmy po stronie praw Bożych, które wpisane są w nasze serca. Bądźmy świadkami wobec tych, którzy siebie czynią bogami i nakłaniają do zmiany tego co ustalił dla dobra człowieka Bóg. Z odwagą stawajmy po stronie Boga, abyśmy byli wielkimi w Jego królestwie.