Być wielkim w królestwie Bożym

Środa, III Tydzień Wielkiego Postu, rok II, Mt 5,17-19

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim».

 

W księdze Powtórzonego Prawa czytamy: „Bo któryż naród wielki ma bogów tak bliskich, jak Pan, Bóg nasz, ilekroć Go wzywamy? Któryż wielki naród ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to Prawo, które ja wam dziś daję?”. Jezus przyszedł wypełnić Prawo i Proroków, stawiając w centrum przykazanie miłości Boga i bliźniego, do którego pozostałe przykazania są komentarzem. Owocem życia i nauczania według Bożych przykazań jest bycie wielkim w królestwie Bożym. Wielkość ta polega na niewysłowionej bliskości Boga. Jesteśmy zaproszeni do bycia wielkimi Jego życiem, Jego miłością, Jego chwałą. Warto zrobić wszystko, by mieć udział w takiej wielkości, i to począwszy od teraz.

Duchu Święty, ucz nas rozumienia wielkości przykazań.