Być z Jezusem

Piątek, XXVII Tydzień Zwykły, rok II, Łk 11,15-26

On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: "Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i Szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli Ja mocą Belzebuba wyrzucam złe duchy, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, to zabierze całą broń jego, na której polegał, i rozda jego łupy. Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, ten rozprasza. Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go nie znajduje, mówi: „Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem”. Przychodzi i zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze siedmiu innych duchów, złośliwszych niż on sam; wchodzą i mieszkają tam. I stan późniejszy owego człowieka staje się gorszy niż poprzedni".

 

Bardzo często napotykamy w naszym życiu na problemy i przeciwności. Musimy stawić im czoła, podejmując czasem bardzo trudne decyzje, które mówią o tym, jakie wyznajemy wartości. Dobrze, gdy jesteśmy w stanie zachować się zgodnie z tym, co mówi nam nasze sumienie, nie zważając na to, co powiedzą nasi znajomi lub koledzy.

Pan Jezus mówi dziś do nas: „Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie”. Znaczy to tyle, że chce nam poprzez swoją naukę pokazać, jak mamy postępować. I oczekuje od nas jasnej deklaracji, jak chcemy żyć. Bo jeśli nie jesteśmy z Nim "na maksa", na 100%, to jesteśmy przeciwko Niemu.

Nauka na dziś: pamiętaj, że każda chwila naszego życia niesie ze sobą konieczność podejmowania wyborów, co mamy zrobić. To, co uczynimy, przybliży nas do Jezusa lub wręcz odwrotnie – oddali nas od Niego. Módlmy się o to, abyśmy zawsze umieli rozeznać, jak i co mamy powiedzieć lub uczynić.