Stawać się każdego dnia jeszcze bardziej ugruntowanym i statecznym w wierze, to misja na całe nasze ziemskie pielgrzymowanie. Wierzyć oznacza między innymi ciągle pracować nad sobą, ciągle być uczniem. Nasze życie to nieustanne nawracanie się, przemiana myślenia i w rezultacie również zmiana  postępowania. Ta systematyczna walka polegająca na rzeczywiście całkowitym odcinaniu się od zła i czynieniu dobra musi odbywać się w każdej dziedzinie naszego życia.

Nie można jednak zapomnieć, że nie wystarczy jedynie bronić Dekalogu, Bożego prawa, lecz należy po prostu  żyć Ewangelią, należy prawdziwie zawierzyć Panu Bogu. 

Niech nasze postępowanie budzi nadzieję na lepsze dziś i jutro w każdym spotkanym człowieku. Bądźmy prawdziwymi świadkami Ewangelii! Niech nasze wybory, czyny rzeczywiście potwierdzają, że to nie jest tylko aktorstwo konieczne do tego, by dobrze wypaść przed publicznością otaczającego świata. Człowiek najprawdziwszy jest wtedy, gdy znajduje się sam w swoim własnym pokoju. Postępujmy tak, by być takim człowiekiem zawsze, także wtedy, gdy jesteśmy wśród ludzi.