Jezus powiedział do swoich uczniów: «Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».

 

Bardzo mocno jest dzisiaj lansowany konsumpcjonizm. Jak najwięcej mieć, jak najwięcej posiadać, niezależnie, czy to potrzebne, czy nie. Takie przywiązanie do dóbr doczesnych może być bardzo niebezpieczne dla rozwoju życia duchowego.

Jezus poucza o tym swoich uczniów, aby ich „serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych”. Bóg doskonale wie, jak łatwo jest zagubić się w doczesności. Zachęca On zatem każdego człowieka do czujności, aby nie przesadzać z dobrami doczesnymi.

To wezwanie do czuwania tym bardziej konieczne jest w życiu każdego chrześcijanina. Módlmy się o dobre używanie dobór tego świata, aby nie oddalały nas od Boga, ale stawały się środkami, które będą ku Niemu prowadzić.