Całkowita wolność

Niedziela, VI Tydzień Zwykły, rok A, Syr 15,15-20

Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochowanie wierności zależy od Jego upodobania. Położył przed tobą ogień i wodę, po co zechcesz, wyciągniesz rękę. Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się spodoba, to będzie ci dane. Ponieważ wielka jest mądrość Pana, ma ogromną władzę i widzi wszystko. Oczy Jego patrzą na tych, co się Go boją – On sam poznaje każdy czyn człowieka. Nikomu On nie przykazał być bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć.

 

To, co zdumiewa w relacji z Bogiem, to całkowita wolność, jaką daje w naszych decyzjach i wyborach. Chcesz żyć – będziesz żył. Nie chcesz – nie będziesz. Chcesz mojej pomocy – otrzymasz ją. Nie chcesz – nie będę się napraszał.

I nawet jak wybierzemy głupio, nieodpowiedzialnie, zdradziecko – nadal będziemy bezwarunkowo kochani.