Całkowite zaufanie

Środa, Św. Wincentego à Paulo, prezbitera (27 września), rok I, Łk 9,1-6

Jezus zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami oraz władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mówił do nich: «Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy; nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, pozostańcie tam i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśliby was gdzieś nie przyjęli, wychodząc z tego miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim!» Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie.

 

Jezus mówi do uczniów, żeby nie brali nic na drogę, udając się na misję głoszenia Ewangelii. Mistrz uczy swoich Apostołów całkowitego zaufania i zdania się na Bożą opatrzność. Postawa ta jest niezbędna, by stać się skutecznym narzędziem działania zbawiającej łaski Bożej. Ktokolwiek dzisiaj chce być prawdziwym głosicielem Ewangelii, musi nieustannie wzrastać w tym całkowitym zawierzeniu Bożemu miłosierdziu.

Duchu Święty, daj nam łaskę całkowitego zaufania Jezusowi Chrystusowi.