Całym sercem

Piątek, XX Tydzień Zwykły, rok I, Mt 22,34-40

On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy.

 

Znamy to jedyne i najważniejsze przykazanie. Recytujemy z pamięci, że to miłość Boga i na tym samym poziomie postawiona miłość bliźniego.

Recytując, należy zwrócić uwagę na słowo, które mówi o tym, że w miłości nie może być miejsca na połowiczność, że wymagane jest totalne zaangażowanie całego człowieka. Całe serce, cała dusza, cały umysł. Oto wymagany przez Boga poziom naszej relacji z Nim. Bo Bóg jest Wszechmocną Miłością, Doskonałym Dobrem, Pełnią wszelkich wartości. Tylko totalna odpowiedź miłości z naszej strony jest właściwą ludzką odpowiedzią na nieustanny dar, jaki daje nam Bóg.

Rozmiłowany całościowo w Bogu człowiek, jak siebie samego będzie miłował bliźniego. Zapatrzony bez reszty w Boga, zauroczony Jego Miłością nie może już postępować inaczej, jak tylko kochać tego, który jest obok, którego Bóg kocha, tak jak mnie. 

Oddając wszystko na służbę miłości Boga i bliźniego, otrzymam dokładnie to samo. Jestem miłowany przez Boga Jego Najświętszym Sercem, a mój bliźni kocha mnie jak siebie samego.

 

Zobacz >>Archiwum<< Radia Profeto - wszystkie audycje, które były emitowane na naszej antenie w jednym miejscu.