Cel

Sobota, XXXIV Tydzień Zwykły, rok II, Łk 21,34-36

Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma przyjść, i stanąć przed Synem Człowieczym”.

 

Bóg nie chce, abyśmy się umartwiali, byli smutni, odmawiali sobie wszystkiego, co przyjemne. Chodzi tylko o to, aby w każdym postępowaniu pamiętać, dokąd zmierzamy, jaki jest cel naszego ziemskiego życia.