Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani służyć Mu będziemy bez lęku, w pobożności i sprawiedliwości przed Nim, po wszystkie dni nasze. A i ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi; Jego ludowi dasz poznać zbawienie, przez odpuszczenie mu grzechów, dzięki serdecznej litości naszego Boga, z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce, by światłem stać się dla tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju”.

 

Wieczór wigilijny bardzo szczególny w roku, zapowiedziany tak dawno, realizuje się na nowo. Święta – obchodzimy narodziny Jezusa, który dawno temu urodził się jako człowiek, będąc jednocześnie Bogiem. Zapowiadali Go Prorocy. To wszystko już było, stało się. A cel świętowania, to pozwolenie na narodzenie się Dzieciątka w naszych sercach.