Chcę!

Środa, I Tydzień Wielkiego Postu, rok I, Łk 11,29-32

Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: "To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz".

 

Czy wierzymy, że Pan Jezus może wszystko? Że jest takim NAJ, że zawsze stoi na pierwszym miejscu? Jeśli tak (a przecież tak jest), to nawet nie przychodzą nam do głowy inne pomysły. Nie musimy szukać nadzwyczajnych rzeczy gdzie indziej, bo mamy wiarę w to, że Pan Jezus jest Bogiem.

Jeśli tak jest, to nie zapomnijmy nigdy, że to właśnie ON jest Panem naszych serc i od Niego pochodzi to, co najlepsze. Codziennie wieczorem powiedzcie Panu Jezusowi – Panie Jezu bądź w moim życiu najważniejszy, bo ja tego chcę! Amen!