Chleb wiecznego życia

Czwartek, III Tydzień Wielkanocny, rok II, J 6,44-51

Jezus powiedział do ludu: «Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: „Oni wszyscy będą uczniami Boga”. Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata».

 

Jezus w dzisiejszej Ewangelii objawia nam niesłychaną prawdę o istnieniu chleba, którego spożywanie daje człowiekowi życie wieczne. Życie człowieka musi być podtrzymywane przez pokarm. Każdy pokarm fizyczny, biologiczny jedynie podtrzymuje życie człowieka, przedłuża je w czasie, nie gwarantuje mu jednak nieśmiertelności. Jezus mówi o pokarmie, który zachowuje człowieka na wieczność.

Tym chlebem wiecznego życia okazuje się być sam Chrystus. Aby jednak do Niego przyjść i Go spożywać, potrzebne jest pociągnięcie nas przez Ojca. Trzeba stać się uczniem Boga, dać się pouczyć Bogu o Chrystusie. Jak jednak można to uczynić, skoro tylko „Ten, który jest od Boga, widział Ojca”? Jedynym Człowiekiem na ziemi, który widział Ojca, był Jego Syn – Chrystus. Jak zatem można zostać uczniem Boga, skoro nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przez Chrystusa (zob. J 14, 6)? Zwróćmy uwagę: poznanie Ojca ma tylko Syn i On prowadzi człowieka do Ojca. Poznanie Syna ma tylko Ojciec i tylko On prowadzi do Syna: Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić (Mt 11, 27). Jakże przedziwne współistnienie Osób Boskich! Istnieje bowiem Trzecia Osoba, w której dokonuje się to wzajemne poznanie Ojca i Syna – to Duch Święty. To właśnie Duch Święty prowadzi także nas do poznania Ojca i Syna. Bez Niego nie jest to możliwe! Spożywanie chleba życia, którym jest Ciało Chrystusa, zapewnia życie wieczne, bo w Chrystusie i wraz z Chrystusem asymilujemy także Jego poznanie Ojca, który jest Źródłem życia wiecznego. Już Księga Mądrości pouczała nas, że poznanie prawdziwego Boga prowadzi człowieka do nieśmiertelności: Ciebie znać – oto sprawiedliwość doskonała; pojąć Twą moc – oto źródło nieśmiertelności (Mdr 15, 3), a Chrystus modlił się o nie dla nas w wieczerniku przed swoją męką: A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa (J 17, 3).

Dlaczego to jest takie ważne? – bo kiedy przekroczymy bramę śmierci i podążymy na spotkanie z Bogiem, może się okazać, że całe nasze życie wyznawaliśmy wiarę w boga naszych religijnych projekcji, koncepcji, a nie w takiego Boga, jakim On jest naprawdę – w Boga Ojca! Prośmy dziś Ducha Świętego, aby doprowadził nas do prawdziwego poznania Ojca i Syna, który stał się dla nas chlebem życia wiecznego. Bez pomocy Ducha nie jesteśmy w stanie tego poznania osiągnąć, bo ono wykracza poza granice możliwości ludzkiego intelektu.