Chodzić ścieżkami Pana

Środa, VIII Tydzień Zwykły, rok I, Mk 10,32-45

Uczniowie byli w drodze, zdążając do Jerozolimy. Jezus wyprzedzał ich, tak że się dziwili; ci zaś, którzy szli za Nim, byli strwożeni. Wziął znowu Dwunastu i zaczął mówić im o tym, co miało Go spotkać: «Oto idziemy do Jerozolimy. A tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą poganom. I będą z Niego szydzić, oplują Go, ubiczują i zabiją, a po trzech dniach zmartwychwstanie». Wtedy podeszli do Niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, i rzekli: «Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy». On ich zapytał: «Co chcecie, żebym wam uczynił?». Rzekli Mu: «Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie». Jezus im odparł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?». Odpowiedzieli Mu: «Możemy». Lecz Jezus rzekł do nich: «Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane». Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: «Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu».

 

W świecie, gdzie wszystko jest oceniane ludzką miarą, nie ma miejsca na Jezusa Chrystusa. Jeśli chcemy iść zgodnie z wolą Bożą, z powołaniem, jakie przygotował tu na ziemi dla nas Bóg, musimy nauczyć się chodzić ścieżkami Pana. To towarzyszenie Panu Jezusowi wymaga od nas wielu wyrzeczeń, rezygnacji z rozwiązań prostych i łatwych oraz z ciągłego myślenia o sobie samych. To chodzenie ścieżkami Pana uczy nas służenia innym, patrzenia z miłością na drugiego człowieka.

Zatrzymaj się dziś na chwilę, pomódl się do Ducha Świętego o dary, takie jak: siła, opanowanie, roztropność, cierpliwość i miłość, które tak bardzo przydadzą Ci się w pomaganiu i byciu z innymi, w zauważaniu trosk i zmartwień naszych bliskich, w rozmowach o ważnych sprawach, z którymi nie umieją sobie poradzić nasi przyjaciele.