Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki”.

 

Dziś Chrystus mówi o słuchaniu. Chrześcijanin to ten, który słucha słów Jezusa i wypełnia je. Św. Paweł w Liście do Rzymian pisze, że „Wiara rodzi się ze słuchania”.

Potrzebuję tej codziennej wrażliwości na Boży głos. Potrzebuję spotkania z Bogiem w słowach Pisma Świętego. Pomaga to odkrywać żywego Boga, który mnie prowadzi i umacnia.

Proszę Cię Panie o otwartość moich uszu, mojego serca, mojego życia na Ciebie.