Po zapowiedzi papieża Franciszka, że 29 czerwca zamierza wręczyć birety kardynalskie nowym duchownym, Kolegium Kardynalskie liczyć będzie 227 członków, z których 126 będzie mogło wybierać nowego papieża.

Kardynał Hlond Czcigodnym Sługą Bożym

Wcześniej w sobotę Papież Franciszek zatwierdził dekret o heroiczności cnót kardynała Augusta Hlonda, prymasa Polski, który żył w latach 1881-1948, a posługę prymasa pełnił w latach 1926-1948. To ważny krok na drodze do jego beatyfikacji, proces beatyfikacyjny trwa od 1992 roku.

Dekret o heroiczności cnót prymasa Augusta Hlonda jest wśród 12 innych, ogłoszonych przez watykańskie biuro prasowe po spotkaniu papieża z prefektem Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kardynałem Angelo Amato.

To kolejny z wielkich polskich duchownych, prymasów kraju, którego papież ogłasza Czcigodnym Sługą Bożym. W grudniu 2017 roku papież Franciszek uznał heroiczność cnót kard. Stefana Wyszyńskiego.

Decyzje o Kościele w Chile

W Watykanie papież przyjął także biskupów z Chile, którzy po spotkaniu z Ojcem Świętym ogłosili, że składają rezygnację z urzędów z powodu skandalu w tamtejszym Kościele. Ty samym biskupi oddali się do dyspozycji Franciszka - poinformowali w oświadczeniu. „Wszyscy biskupi obecni w Rzymie, złożyli na piśmie swoje stanowiska w ręce Ojca Świętego, aby swobodnie zadecydował o każdym z nas - napisali biskupi Chile.

Informacja została przekazana podczas konferencji prasowej z udziałem sekretarza generalnego chilijskiego episkopatu, bp. Fernando Ramosa. Watykan zapowiedział, że papież rozpatrzy każdą ze złożonych rezygnacji z osobna. 

Franciszek zaprosił cały episkopat Chile, by z hierarchami omawiać sytuację, do jakiej doszło w tym kraju w związku z ujawnionym skandalem nadużyć seksualnych i przypadkami ich tuszowania. 

W deklaracji chilijscy biskupi podkreślili: „Dziękujemy ofiarom za ich wytrwałość i odwagę; mimo olbrzymich trudności osobistych, duchowych, społecznych i rodzinnych, z którymi musieli się zmierzyć i którym często towarzyszyły niezrozumienie i ataki ze strony samej wspólnoty kościelnej”.

„Chcemy prosić o przebaczenie za ból wyrządzony ofiarom, papieżowi, ludowi Bożemu i naszemu krajowi z powodu błędów i uchybień, jakie popełniliśmy” - napisali hierarchowie.

„Przyjmijmy blask Chrystusa”

Podczas środowej audiencji ogólnej papież zaapelował o modlitwę za Bliski Wschód. Wyraził zaniepokojenie eskalacją napięć w Ziemi Świętej i na Bliskim Wschodzie, a także „z powodu spirali przemocy, która coraz bardziej oddala od drogi pokoju, dialogu i negocjacji”.

- Wyrażam swój wielki smutek z powodu zmarłych i rannych, oraz łączę się modlitwą i miłością z wszystkimi cierpiącymi. Powtarzam, że nigdy używanie przemocy nie prowadzi do pokoju. Wojna przyzywa wojnę, przemoc przyzywa przemoc! - mówił papież. Ojciec Święty zachęcił wszystkie zaangażowane strony i społeczność międzynarodową do ponowienia starań, by zwyciężyły dialog, sprawiedliwość i pokój.

W katechezie do 15 tysięcy wiernych zgromadzonych na placu św. Piotra papież mówił o symbolice białej szaty i światła podczas sakramentu chrztu świętego. Jak podkreślił Franciszek, nie my jesteśmy światłem, ale Jezus Chrystus. „Jesteśmy powołani, aby przyjąć Jego blask! Tak, jak płomień paschału obdarza światłem poszczególne świece, tak też miłość Zmartwychwstałego Pana rozpala serca ochrzczonych, napełniając ich światłem i żarem” – powiedział Ojciec Święty.

Papież przypomniał, że w przypadku dzieci rodzice i chrzestni powinni zatroszczyć się o wychowywanie ich w wierze.

„Bądźmy posłuszni Duchowi Świętemu”

Do wychowania w wierze oraz światła jakie daje Duch Święty papież Franciszek nawiązał także w niedzielę. Zanim ogłosił nazwiska nowych kardynałów, papież mówił o Pięćdziesiątnicy, która jest uwieńczeniem okresu wielkanocnego

Jak podkreślił Franciszek, ta uroczystość ma nam pomóc ponownie przeżyć zesłanie Ducha Świętego na Apostołów i innych uczniów. Ojciec Święty mówił o znaczeniu sakramentów chrztu i bierzmowania, które czynią nas uczestnikami Bożego życia Chrystusa. 

- Od tego dnia Pięćdziesiątnicy i aż do końca czasów, ta świętość, której pełnią jest Chrystus, jest dawana wszystkim tym, którzy otwierają się na działanie Ducha Świętego i starają się być Jemu posłuszni. To Duch Święty pozwala nam doświadczyć pełnej radości. Duch Święty wkraczając w nas, pokonuje oschłość, otwiera serca na nadzieję oraz pobudza i wspiera dojrzewanie wewnętrzne w relacji z Bogiem i bliźnim – mówił papież Franciszek.