Ciepło wśród mrozu

Sobota, Uroczystość Narodzenia Pańskiego, rok C, J 1,1-18

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: «Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy – łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział; ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.

 

To jeden z najcieplejszych dni w ciągu roku, pomimo zimowej pory – dzień Bożego Narodzenia, rodzinne, pełne serdeczności święto. Z tym dniem związanych było dużo przygotowań: porządki, zakupy, liczne potrawy, słodkości, prezenty... Jednak na tym nie możemy się zatrzymać. Ciepło i blask tego dnia płyną z betlejemskiej groty, w której przyszedł na świat Jezus Chrystus, odwieczne Słowo.

Święty Jan w swoim „Hymnie o Logosie” opisuje misję przychodzącego Jezusa. „Na początku było Słowo” – to absolutny początek, Syn Boży, który rodzi się jako człowiek w Betlejem, to Bóg, który nadaje porządek całemu wszechświatowi. Bóg do tego stopnia ukochał człowieka, że postanowił „rozbić namiot u nas, wśród nas, w nas”.

Niech nasze życzenia i wszystkie dobre słowa, jakie będą wypływać z naszych ust i smartfonów, potwierdzają tę niezwykłą prawdę: Bóg narodził się dla człowieka i pragnie z człowiekiem pozostać na zawsze.