Coraz bardziej kochać

Niedziela, XXXI Tydzień Zwykły, rok B, Pwt 6,2-6

Mojżesz powiedział do ludu: «Będziesz się bał Pana, Boga swego, zachowując wszystkie Jego nakazy i prawa, które ja tobie rozkazuję wypełniać, tobie, twym synom i wnukom, po wszystkie dni życia twego, byś długo mógł żyć. Słuchaj, Izraelu, i pilnie tego przestrzegaj, aby ci się dobrze powodziło i abyś się bardzo rozmnożył, jak ci przyrzekł Pan, Bóg ojców twoich, że ci da ziemię opływającą w mleko i miód. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Pan jedynie. Będziesz więc miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję».

 

Kiedy On staje się dla nas jedynym Bogiem i kiedy Go coraz uważniej słuchamy, jesteśmy zdolni przyjąć Jego łaskę i nią żyć. Jesteśmy w stanie żyć w bojaźni przed jej utratą. Jesteśmy w stanie coraz bardziej kochać: Jego, bliźnich i tych, których najtrudniej – samych siebie.