W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: "Nie mają wina". Jezus Jej odpowiedział: "Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja?" Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie". Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Jezus rzekł do sług: "Napełnijcie stągwie wodą". I napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich: "Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu". Ci więc zanieśli. Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana młodego i powiedział do niego: "Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory". Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

 

Cud w Kanie Galilejskiej. Pierwsze objawienie mocy Jezusa Chrystusa. On jest najważniejszy. Ale nie zapominajmy o Maryi. Maryja, troskliwa matka troszczy się o wszystkich, także o ewangelicznych nowożeńców. Ona rozumie problem i chce im pomóc. Ona jest obecna zawsze ze swoimi dziećmi, z nami. Cicha i pokorna służebnica Pana. Ale prośbę matki trzeba spełnić. Jezus nie przemienia wody ot tak w wino, On wodę przemienia w najlepsze wino!

Maryja jest matką całej ludzkości, zrobi wszystko dla swoich dzieci, ale i my musimy robić wszystko, cokolwiek powie nam Jej Syn.