Cudowności

Sobota, VI Tydzień Zwykły, rok I, Mk 9,2-13

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!» I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”. I pytali Go: «Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że wpierw musi przyjść Eliasz?» A On im rzekł: «Istotnie, Eliasz przyjdzie najpierw i wszystko naprawi. Ale jak jest napisane o Synu Człowieczym? Ma On wiele cierpieć i być wzgardzony. Otóż mówię wam: Eliasz już przyszedł i postąpili z nim tak, jak chcieli, jak o nim jest napisane».

 

Można śmiało powiedzieć, że przemienienie na górze Tabor, które przypadło na centrum ziemskiego życia Jezusa, jest obrazem Jego zmartwychwstania. Dokonało się ono w czasie modlitwy Jezusa na górze. Twarz Jezusa promieniowała wówczas niezwykłym blaskiem. Bóg daje człowiekowi w swoim miłosierdziu zwyczajne i cudowne znaki, służące podtrzymywaniu ducha, umacnianiu wiary.

Piotr, Jakub i Jan doświadczyli niezwykłości tego wydarzenia. W naszym codziennym życiu doświadczamy różnych podobnych cudowności. Czy umiemy za nie dziękować Panu Bogu?