Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: «Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu». Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela; a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: «Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela». A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę miecz przeniknie – aby na jaw wyszły zamysły serc wielu».

 

Józef i Maryja nie chcieli się odróżniać od pobożnych Izraelitów, którzy skrupulatnie przestrzegali przepisów Prawa Mojżeszowego związanego z narodzinami dziecka. Zatem i Jezus, według słów anioła, w ósmym dniu otrzymał imię. Podobnie rzecz się miała z poświęceniem Bogu pierworodnych synów Izraela. Rodzice zobowiązani byli wykupić swoje dziecko, wręczając pewną sumę lewitom. Rodzice Jezusa złożyli ofiarę ubogich – parę synogarlic. 
    
To ofiarowanie, oprócz rytualnego obrzędu, ma też charakter symboliczny. Trzeba bowiem umieć swój dobry czyn oddać „na przechowanie” Bogu i zająć się kolejnymi. Ks. Jan Twardowski powiedział: „Jeżeli chcemy siebie ofiarować Bogu, musimy oddać wszystko, co mamy i czym jesteśmy. To ostatnie jest najtrudniejsze. Łatwiej ofiarować Bogu swój majątek niż swoje ambicje, dobre mniemanie o sobie, a nawet obmyśloną przez siebie świętość”.