Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: "Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!" Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: "Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi". A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.

 

Z tym stwierdzeniem przychodzi dziś do każdego z nas Jezus. Na co się wypełnił? Do czego?

Może, by w końcu się odważyć i podjąć jakąś ważną decyzję, by zmienić to, co przeszkadza, co zatrzymuje, nie pomaga...

Niezależnie od tego, jaką damy odpowiedź, jedno jest pewne: już najwyższy czas, by każdy z nas żył w swojej codzienności prawdą, że jest umiłowanym dzieckiem Boga Ojca...