Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: "Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?" Jezus im rzekł: "Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć".

 

Uczniowie Jana myśleli, że każdy powinien wiele pościć. Byli bardzo zdziwieni, że Jezus nie wymaga tego od swoich uczniów. I usłyszeli odpowiedź, że teraz jest czas radości i przebywania z Nim, jest czas wesela.

Czy ja również weselę się, gdy przebywam z Jezusem? Czy moja modlitwa staje się momentem spotkania z Nim i czy pragnę, aby ten czas trwał jak najdłużej? Czy doceniam czas niedzielnej Mszy Świętej jako moment wesela z Jezusem? Czy ta radość udziela mi się i staję się przez to lepszy dla rodziców lub rodzeństwa? Czy niosę miłość Jezusa innym, stając się Jego świadkiem?

Jezus zaprasza nas do przebywania z Nim w każdej chwili, do radowania się z tego, że On jest przy nas. Od nas zależy, czy odpowiemy na Jego zaproszenie.