Czas zmian i postanowień

Niedziela, I Tydzień Adwentu, rok C, Łk 21,25-28.34-36

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».

 

Dzisiaj rozpoczyna się Adwent. Adwent to szczególny czas poprzedzający święta Bożego Narodzenia, który obejmuje cztery niedziele. Jest to czas duchowych przygotowań. Słowo "adwent" oznaczy „przyjście” albo „zbliżanie się”.

My, chrześcijanie, oczekujemy nie tylko na święta upamiętniające narodzenie Pana Jezusa, lecz także na powtórne przyjście, które ma nastąpić zgodnie z biblijną zapowiedzią. 

Adwent to czas oczekiwania i refleksji, czas zmian złych przyzwyczajeń. A Ty pomyślałeś już, co chcesz zmienić, czy masz już jakieś swoje postanowienia? Może znajdziesz czas na roraty, czyli Msze Święte zazwyczaj odbywające się wcześnie rano, kiedy jeszcze jest ciemno na dworze.

W dzisiejszej Ewangelii zwracają uwagę następujące słowa – czuwajcie i módlcie się w każdym czasie.

Kiedy już pojawi się na Waszym stole wieniec adwentowy, zastanów się, co możesz zrobić i zmienić, aby być lepszym, aby potem złożyć dar modlitwy, dobrych uczynków i postanowień u stóp Narodzonego w stajence, ale i w Twoim sercu Jezusa.