Ks. Adam Pastorczyk, sercanin: Zanurzyć się w Sercu Jezusa to przyjąć określony styl – wniknąć w Jego mentalność, w Jego życie. Bramą do odkrycia tego, kim jest Serce Jezusa, jest pierwsze wezwanie z Litanii: „Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego”.