Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

 

Golgota. Kobiety (cztery). Uczeń (umiłowany). Testament. Te cztery słowa streszczają scenę pod krzyżem. Jezus, wiedząc o swoim zbliżającym się końcu, oddaje wszystkich ludzi w opiekę swojej Matki Maryi. Ona jest Matką każdego z nas. Ona widziała cierpienia swego Syna. Dostrzega również nasze słabości i trudności.

Oddajmy Maryi wszystkie nasze sprawy.