Czułe spotkania. Rozważania drogi światła

Publikacja ta stanowi swego rodzaju kontynuację rozważań drogi krzyżowej "Płaczące niewiasty" wydanych w ubiegłym roku.

Jest to zbiór rozważań drogi światła napisanych przez pięć wyjątkowych kobiet. Poszczególne teksty są próbą pokazania spotkań zmartwychwstałego Jezusa z naszymi codziennymi sprawami. Są one stanięciem ponad smutek drogi krzyżowej i śmiercią Jezusa w nowej perspektywie życia. Spotkania te stają się swego rodzaju warsztatem tkania siebie w nowy sposób, z czułością i wrażliwością.

Każda z autorek, bogata o swoje własne życiowe doświadczenie, proponuje inny sposób stanięcia w bliskości ze Zmartwychwstałym, dzięki czemu ten zbiór rozważań ma szansę trafić do szerokiego grona odbiorców.

Treści zawarte w książce oraz niezwykła uważność i wrażliwość autorek mogą być wartościowym wkładem w rozwój duchowy, a także odkrycie na nowo pełni radości i wolności, które niesie ze sobą zmartwychwstanie Jezusa.

Autorki:

Elżbieta Smajdor, Katarzyna Prokopowicz, Anna Krajewska, Magdalena Figas, Irmina Śliwińska, red. Agnieszka Majewska