Czuwajcie…

Niedziela, XIX Tydzień Zwykły, rok C, Łk 12,32-48

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie». Wtedy Piotr zapytał: «Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?» Pan odpowiedział: «Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby rozdawał jej żywność we właściwej porze? Szczęśliwy ten sługa, którego pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w sercu: Mój pan się ociąga z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; surowo go ukarze i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi. Ów sługa, który poznał wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie poznał jego woli, a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą».

 

Czuwać to znaczy nie spać, ale działać. Czuwać to także być gotowym, aby wyruszyć w drogę.

Przepasane biodra, aby nic nas nie zatrzymywało. Zapalone pochodnie, aby nie iść po omacku, ale do wyznaczonego celu.

Edmund Hillary, który w 1953 roku jako pierwszy człowiek zdobył Mount Everest, zapytany o to, dlaczego tam wszedł, odpowiedział: bo wyżej już się nie dało! Chrześcijanin ma być człowiekiem ambicji, zdobycia największego trofeum na swej drodze życia bez końca. Na wytrwałych czeka nagroda – Pan sam przepasze się i będzie usługiwał tym, których zastanie czuwających.

Nie możemy być tylko chrześcijanami, którzy usiądą na wygodnej kanapie wiary, założą ręce i będą jedynie patrzeć. Papież Franciszek nie tak dawno budził młodych ludzi, zachęcając ich do robienia rabanu, w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Dziś, jak mało kiedy, potrzeba, aby chrześcijan było widać i słychać, i to nie tylko w czasie niedzielnej Mszy Świętej. Chrześcijanami nie jesteśmy tylko raz w tygodniu, przez godzinę. Chrześcijanami jesteśmy 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

Inaczej złodziej zabierze nam wiarę. Choć dziś już nawet nie musi się włamywać. Wystarczy, że pozbiera tę, która jest porzucona.

Czuwajmy zatem, aby Chrystus, gdy przyjdzie, zastał nas z zapaloną pochodnią wiary.