Czy?

Niedziela, XXI Tydzień Zwykły, rok A, Mt 16,13-20

Jezus zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. 

 

Czy spotkałam w swojej historii życia Jezusa, Syna Boga żywego?

Czy zadaję sobie pytanie, kim dla mnie jest Jezus?

Czy w głębi serca uważam Go za Zbawiciela?

Czy papież, namiestnik św. Piotra jest dla mnie autorytetem?

Każdy indywidualnie winien odpowiedzieć sobie na pytanie Jezusa "A wy za kogo Mnie uważacie?". Dzisiaj nierzadko rozlega się chichot diabelski: Nie ma Cię Panie Boże, nie istniejesz, jesteś wymysłem... Haniebne jest znieważanie Syna Człowieczego, lekceważenie Jego słów, unieważnianie Jego postaci, tak powszechne we współczesnym świecie. Niegodziwe jest też nieszanowanie papieża, pomijanie jego słów, umniejszanie jego roli jako głowy Kościoła katolickiego.

"A wy za kogo Mnie uważacie?"

Tak jak wtedy Jezus zadał to pytanie swoim uczniom, tak i dzisiaj wybrzmiewa ono w całej swej powadze. Odpowiedź na nie jest istotna, bo decyduje o naszych życiowych wyborach.

Słuchajmy świadectw ludzi, którzy doznali łaski nawrócenia, rozmawiajmy w rodzinach, w domu, wśród znajomych, we wspólnotach, wszędzie... o Jezusie, Synu Boga żywego, o Jego miłosierdziu, o nieustannym obdarowywaniu nas, o miłości niezmierzonej, bezgranicznej, o miłości pomimo wszystko.

A dla ciebie, kim jest Jezus?

P.S.
Kilka dni temu nasze koleżanki ze wspólnoty napisały w kartce z wakacji" Doświadczamy wciąż mądrości, wielkości i czułości Boga, piękna Jego dzieł i naszej ojczyzny. (…) Byłyśmy w Gietrzwałdzie, Świętej Lipce i Sokółce. Niesamowite miejsca! Namacalne ślady działania Boga i Jego Matki".

 

Zobacz >>Aktualności<< Radia Profeto - bieżące informacje o audycjach i transmisjach na naszej antenie.