Czy?

Niedziela, 2 Niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego, rok C, J 20,19-31

Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: ”Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: ”Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: ”Widzieliśmy Pana!”. Ale on rzekł do nich: ”Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: ”Pokój wam!”. Następnie rzekł do Tomasza: ”Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”. Tomasz Mu odpowiedział: ”Pan mój i Bóg mój!”. Powiedział mu Jezus: ”Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

 

Czy wierzę, że Jezus prawdziwie zmartwychwstał?

Czy bywam jak niewierny Tomasz, sceptycznie przyjmując czyjeś zapewnienia, pragnąc wszystko sprawdzić, dotknąć, zobaczyć i usłyszeć?

Jak to jest ze mną? Czy jestem nieufnie nastawiony do życia, drugiego człowieka? Czy podchodzę do wszystkiego krytycznie, z powątpiewaniem i niedowierzaniem? Jak reaguję na świadectwa innych? Wierzę im czy też uważam, że doświadczenie Boga w ich życiu jest przesadzone, podkoloryzowane?

Żyję w kraju, który odchodzi od wiary... Czy jestem przeświadczony, że Biblia jest prawdą, faktem? Czy wierzę w Boga, ufam Mu, polegam na Nim, daję Mu wiarę?

Ojcze Wszechmogący, proszę o przymnożenie wiary, iż zmartwychwstanie Jezusa ma również miejsce w moim życiu.

gdyby

gdyby nie rana z boku
skądże byś wiedział

gdyby nie ciemność wokół
kogo byś widział

gdyby nie cisza głucha
po co byś wołał

gdyby nie blizna na sercu
jak byś pamiętał

x. Janusz St. Pasierb