Czy?

Niedziela, Niedziela Zesłania Ducha Świętego, rok C, J 14,15-16.23b-26

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze. Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem".

 

Czy zachowuję przykazania?
Czy wierzę, że Duch Święty jest Duchem Prawdy dającym świadectwo o Chrystusie?
Czy zwracam się do Boga Ojca, mówiąc Abba, co jest równoznaczne z naszym "tatą"?
Czy miłuję Boga całym swoim sercem?

"Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie".

"Spośród wszystkich słów ludzkich, razem z całym ich bogactwem o ograniczeniach, właśnie słowo «miłość» pozwala nam względnie najlepiej wejrzeć w tajemnicę Boga Trójcy. Jest to dar wzajemny i odwieczny Ojca, Syna i Ducha Świętego".
Słownik teologii biblijnej

Jezu, ucz mnie kochać każdego, kogo spotykam na swojej drodze. Proszę Cię, Matko Boża, o samotność serca, w której jak najczęściej pragnę spotykać się z Bogiem i z Tobą Niepokalana; proszę o milczenie i pokój serca niezakłócany marnościami tego świata.