Czy to Ty jesteś Mesjaszem?

Wtorek, IV Tydzień Wielkanocny, rok I, J 10,22-30

Obchodzono w Jerozolimie uroczystość Poświęcenia Świątyni. Było to w zimie. Jezus przechadzał się w świątyni, w portyku Salomona. Otoczyli Go Żydzi i mówili do Niego: «Dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli Ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie!». Rzekł do nich Jezus: «Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie. Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy».

 

Czasami zadajemy pytanie: czy to Ty jesteś Mesjaszem? Faryzeuszom ciągle było mało dowodów. Jak to zmienić? Jak uwierzyć? TRZEBA OTWORZYĆ SIĘ NA DUCHA ŚWIĘTEGO. JEZUS nas zna. Wie, czego nam potrzeba. Podążajmy za Nim, jak za prawdziwym Pasterzem. Odwagi!