Czy uwierzyłem

Czwartek, Święto świętych Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa (14 lutego), rok I, Dz 13,46-49

Paweł i Barnaba powiedzieli do Żydów: „Należało głosić słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan: "Ustanowiłem Cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi”. Poganie słysząc to radowali się i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Słowo Pańskie rozszerzało się po całym kraju.

 

Czy jestem przeznaczony do życia wiecznego? A czy uwierzyłem w to, że mogę być zbawiony? Można przecież nawet nieskończonej Łasce Bożej stawiać zapory. Pozwól by słowa Jezusa "Pokój z tobą" rozszerzało się po całym twoim sercu. Zacznij od tego, że oddasz się bez reszty przygodzie dzisiejszego dnia.