Paweł i Barnaba powiedzieli do Żydów: „Należało głosić słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan: «Ustanowiłem Cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi»”. Poganie słysząc to radowali się i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Słowo Pańskie rozszerzało się po całym kraju.

 

Czy jestem przeznaczony do życia wiecznego? A czy uwierzyłem w to, że mogę zostać zbawiony? Można przecież nawet nieskończonej łasce Bożej stawiać zapory. Pozwól, by słowa Jezusa "Pokój z tobą" rozszerzały się po całym Twoim sercu. Zacznij od tego, że oddasz się bez reszty przygodzie dzisiejszego dnia.