Czyste serce

Czwartek, Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała (29 września), rok II, J 1,47-51

Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: «Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu». Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?» Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym». Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!» Odparł mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to». Potem powiedział do niego: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego».

 

Natanael rozpoznał w Panu Jezusie Syna Bożego nie tylko dlatego, że go szukał, ale przede wszystkim, ponieważ miał czyste serce i „nie było w nim podstępu”. Dlatego Pan obiecał, że pokaże Natanaelowi dużo więcej: „niebiosa otwarte i aniołów Bożych”.

Dziś w święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała radujmy się z ich obecności w naszym życiu. Aniołowie zostali posłani przez Boga, by nam służyć. Każdemu z nas Pan Bóg podarował swojego własnego opiekuna, który ma nas strzec, chronić i doprowadzić do nieba. To wielki dar, mieć obok siebie dzień i noc osobistego Anioła, niewidzialną rękę, która nas zawsze złapie w potrzebie. Tak naprawdę nigdy nie jesteśmy sami. 

Pamiętajmy o ich obecności zawsze, nie tylko w trudnych chwilach, ale też w tych radosnych. Rozmawiajmy z nimi codziennie: Aniele Boży, stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój…