Czystość sumienia

Czwartek, III Tydzień Wielkiego Postu, rok I, Łk 11,14-23

Jezus wyrzucał złego ducha z człowieka, który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. Lecz niektórzy z nich rzekli: «Mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy». Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: «Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i Szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli Ja mocą Belzebuba wyrzucam złe duchy, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, to zabierze całą broń jego, na której polegał, i rozda jego łupy. Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, ten rozprasza».

 

Wyrzucenie złego ducha z człowieka w dzisiejszej Ewangelii przypomina również nam o konieczności dbania o czystość własnego sumienia. Musimy wyrzucić z niego wszystko, co nas „brudzi" i oddala od Jezusa. Szatan szuka wszelkich okazji, by nas od tego odwieść. 

Pan Bóg dał nam sakramenty, spośród których jeden w sposób szczególny służy do oczyszczania naszych dusz – spowiedź.

Okres Wielkiego Postu to okazja do zastanowienia się nad swoim sumieniem i skorzystania z tego sakramentu. Teraz mamy dodatkowo możliwość uczestniczenia w nabożeństwach drogi krzyżowej i gorzkich żali.  

Potraktujmy ten czas jako okazję daną nam przez Boga do oczyszczenia naszej duszy oraz do zaprzyjaźnienia się z Jezusem. On czeka na Ciebie i zaprasza...