Dać światu Słowo...

Sobota, XXVII Tydzień Zwykły, rok II, Łk 11,27-28

Gdy Jezus mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: «Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś». Lecz On rzekł: «Tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i go przestrzegają».

 

Okrzyk kobiety z tłumu: „Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś” jest przede wszystkim komplementem adresowanym do Jezusa. Oznacza: „Jesteś chlubą Twej matki... Jesteś Jej szczęściem... Może być dumna, że Cię urodziła, że wydała na świat Kogoś, kto tak naucza, że dała światu takie Słowo!”.

Odpowiadając, Jezus zauważa, że to błogosławieństwo może stać się udziałem każdego. Każdy bowiem, kto „słucha słowa Bożego i go przestrzega” sam staje się przestrzenią, w której wciela się Słowo...

Słuchając słowa Bożego i przestrzegając go, pozwalasz przemówić Słowu..., dajesz światu Słowo...