W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia? On odrzekł: Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka, i powiedzcie mu: Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie chcę urządzić Paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu [uczniami]. A gdy jedli, rzekł: Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was mnie zdradzi. Bardzo tym zasmuceni zaczęli pytać jeden przez drugiego: Chyba nie ja, Panie? On zaś odpowiedział: Ten, który ze Mną rękę zanurza w misie, on Mnie zdradzi. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. Wtedy Judasz, który Go miał zdradzić, rzekł: Czy nie ja, Rabbi? Odpowiedział mu: Tak jest, ty.

 

Dzisiejsza Ewangelia skłania nas do zastanowienia się nad swoją wiernością Panu Bogu. Każdego dnia, popełniając grzech, jesteśmy narażeni na zerwanie więzi z Bogiem, a więc na zdradę Boga. Dlatego powinniśmy być ostrożni, żeby coś lub ktoś nie zastąpił miejsca Pana Boga w naszym życiu. Tak jak miało to miejsce w przypadku Judasza. On zdradził Boga, ponieważ pieniądze liczyły się bardziej dla niego niż Jezus.

I druga nauka z dzisiejszej Ewangelii to ostrzeżenie przed zbyt szybkim zadowoleniem się kondycją swojej wiary. Może się nam wydać, że skoro czytamy słowo Boże, skoro uczęszczamy na Msze Święte i regularnie przyjmujemy sakramenty święte, to z pewnością nigdy  nie zdradzimy Boga. Tymczasem postawa Judasza nie daje nam takiej pewności. On także był blisko Jezusa...

Poprośmy Boga słowami św. Franciszka: „…daj nam, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, zrozumienie i poznanie, abyśmy wypełniali Twoje święte i prawdziwe posłannictwo” …i abyśmy nigdy nie zdradzili Cię, ale zawsze wiernie Tobie służyli.”

 

Zobacz >>Aktualności<< Radia Profeto - bieżące informacje o audycjach i transmisjach na naszej antenie.