Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski! Wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz; jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was! 

 

    Dziś Jezus uświadamia mi, że moje życie jest darem. Ta świadomość i wiara w obecność Boga prowadzi mnie do współpracy z Nim. Mam konkretne zadania, by nieść obecność Jezusa wszędzie tam, gdzie jestem. „Idźcie, głoście, uzdrawiajcie, wskrzeszajcie, oczyszczajcie, wypędzajcie...” - wielka misja, a człowiek taki mały.

     Proszę Cię, Panie, abym potrafił być misjonarzem Twojego pokoju i Twojej miłości.

     Doświadczając swojej kruchości i marności chcę czerpać siłę z Twojej obecności.

     Prowadź mnie Panie. 

     Pomóż mi zaufać Ci tak, jak Ty ufasz mi.


Inne komentarze ks. Adama