Dar

Wtorek, Św. Barnaby, Apostoła (11 czerwca), rok II, Mt 10,7-13

Jezus powiedział do swoich apostołów: «Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie w drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz; jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was».

 

Dziś Jezus uświadamia mi, że moje życie jest darem. Ta świadomość i wiara w obecność Boga prowadzi mnie do współpracy z Nim. Mam konkretne zadania, by nieść obecność Jezusa wszędzie tam, gdzie jestem. „Idźcie, głoście, uzdrawiajcie, wskrzeszajcie, oczyszczajcie, wypędzajcie...” – wielka misja, a człowiek taki mały.

Proszę Cię, Panie, abym potrafił być misjonarzem Twojego pokoju i Twojej miłości.
Doświadczając swojej kruchości i marności, chcę czerpać siłę z Twojej obecności.
Prowadź mnie, Panie.
Pomóż mi zaufać Ci tak, jak Ty ufasz mi.