Dar małżeństwa

Piątek, XIX Tydzień Zwykły, rok I, Mt 19,3-12

Faryzeusze przystąpili do Jezusa, chcąc Go wystawić na próbę, i zadali Mu pytanie: "Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu?" On odpowiedział: "Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: „Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem”. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela". Odparli Mu: "Czemu więc Mojżesz przykazał dać jej list rozwodowy i odprawić ją?" Odpowiedział im: "Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony, lecz od początku tak nie było. A powiadam wam: Kto oddala swoją żonę – chyba że w wypadku nierządu – a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo ". Rzekli Mu uczniowie: "Jeśli tak ma się sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić". On zaś im odpowiedział: "Nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane. Bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili; i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili; a są także bezżenni, którzy ze względu na królestwo niebieskie sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje!"

 

Jezus ponownie dyskutuje z faryzeuszami o Prawie Bożym. Tym razem przedstawia   swoje spojrzenie na małżeństwo. 

Gdy kobieta i mężczyzna bardzo się kochają, zawierają w obecności Boga sakrament małżeństwa, nowe przymierze. Od tej chwili nie są to już dwie osoby, lecz jedna. Dzięki zawartemu sakramentowi Bóg jest z nimi i błogosławi im w całym życiu. Jeśli mama i tata będą razem przyjaciółmi Jezusa, On również będzie z nimi codziennie przebywać, pomagać im poprzez dary Ducha Świętego w pracy czy wychowywaniu dzieci. 

Każdy z nas został powołany do życia w rodzinie. Czy to przyszli małżonkowie, księża, siostry zakonne czy osoby żyjące samotnie – wszyscy wychowywali się w rodzinie. Jezus wie, że najlepszym środowiskiem życia dla nas jest wspólnota – tą najmniejszą jest małżeństwo. Wraz z dziećmi rodzice tworzą właśnie rodzinę, która jest małym Kościołem, tzw. domowym Kościołem.

Pomódl się dziś w intencji swoich rodziców, aby zawsze obdarzali się miłością i byli doskonałym wzorem dla Ciebie, abyś Ty, gdy później będziesz zakładać swoją rodzinę, mógł korzystać z pięknego wzoru ich małżeństwa.