Dawać świadectwo

Środa, XXXIV Tydzień Zwykły, rok II, Łk 21,12-19

Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie”.

 

Być przykładem dla innych, to wielka sztuka. Świadczyć o Jezusie nie tylko słowem, ale też naszym zachowaniem, to wielkie wyzwanie. Dzisiaj na każdym kroku czekają nas trudności; czujemy, że jesteśmy pod presją i w wielkim ucisku. Mimo tego musimy wytrwale świadczyć o Jezusie w najdrobniejszych czynnościach.

Staraj się zacząć od tych najmniejszych spraw, zawsze zadając sobie pytanie: co zrobiłby Jezus w tej sytuacji? Oby nasze czyny i słowa były przepełnione Bożą miłością. To On daje nam siłę, abyśmy „szli i owoc przynosili” ...