Dawać świadectwo

Niedziela, Uroczystość Najświętszej Trójcy, rok B, Mt 28,16-20

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

 

Dziś jesteśmy świadkami ostatniego spotkania Jezusa z uczniami i Jego wniebowstąpienia. Wtedy też Jezus daje ostatnie wskazówki, co mają robić Jego Apostołowie, gdy On będzie już z Ojcem.

To jest też wezwanie skierowane do nas: Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody.

Każdy z nas – i Ty, i ja – jest wezwany do świadczenia o Panu Jezusie. Co to znaczy, dawać świadectwo? To nic innego, jak życie według nauki Chrystusa. To po prostu życie miłością do innych, to stawianie siebie na samym końcu, bo inni są ważniejsi ode mnie.

To wreszcie takie postępowanie, aby inni zobaczyli w nas Jezusa i aby dzięki temu pomyśleli: chciałbym być taki jak on.