Dawać świadectwo

Niedziela, Uroczystość Najświętszej Trójcy, rok B, Mt 28,16-20

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».

 

Dziś jesteśmy świadkami ostatniego spotkania Jezusa z uczniami i Jego wniebowstąpienia. Wtedy też Jezus daje ostatnie wskazówki, co mają robić Jego Apostołowie, gdy On będzie już z Ojcem.

To jest też wezwanie skierowane do nas: Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody.

Każdy z nas – i Ty, i ja – jest wezwany do świadczenia o Panu Jezusie. Co to znaczy dawać świadectwo? To nic innego jak życie według nauki Chrystusa. To po prostu życie miłością do innych, to stawianie siebie na samym końcu, bo inni są ważniejsi ode mnie.

To wreszcie takie postępowanie, aby inni zobaczyli w nas Jezusa i aby dzięki temu pomyśleli: chciałbym być taki jak on.