Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy”. Ten odpowiedział: „Idę, panie!”, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: „Nie chcę”. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca?». Mówią Mu: «Ten drugi». Wtedy Jezus rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć».

 

Pierwszy syn jest wobec ojca bardzo uprzejmy, aczkolwiek nie jest uczciwy. Drugi mówi wprost to, co myśli. Nie ma ochoty pójść do pracy, ale opamiętuje się.

W tych różnych reakcjach obu synów najpierw chodziło o decyzję. Pierwszy oznajmił ojcu swą gotowość, ale nie ruszył nawet palcem. Drugi odrzucił prośbę, ale ostatecznie dostrzegł swe niewłaściwe zachowanie i pospieszył ojcu z pomocą.

Do którego z tych synów jest Ci bliżej?