DEKALOG 40

„Ziemię dał Stwórca człowiekowi, aby czynił ją sobie poddaną - i na tym panowaniu człowieka nad ziemią oparł podstawowe prawo człowieka do życia.”

św. Jan Paweł II, 8 czerwca 1979 Nowy Targ

 

W czterdziestolecie wizyty papieża Jana Pawła II na Podhalu odbędą  się dwudniowe obchody na żółtym szlaku na Turbacz pt. „Dekalog 40”. Rozpoczniemy wyjściem z obrzeży miasta Nowy Targ (Os. Oleksówki 26), gdzie kończą się zabudowy mieszkalne i żółtym szlakiem udamy się na górę Turbacz do Kaplicy Papieskiej. W tej drodze pójdziemy z Tablicami Dekalogu, które zostaną wmurowane w Ołtarz na Turbaczu. 

 

Idea wyjścia z Dekalogiem na górę Turbacz jest nawiązaniem drogi Narodu Polskiego do wolności z drogą Narodu Wybranego idącego z Niewoli Egipskiej do Ziemi Obiecanej. My po 40 latach drogi od pierwszej wizyty Ojca Świętego w Polsce dochodzimy  z Tablicami Dekalogu na górę Turbacz do miejsca, w którym papież Polak ma swoje pierwsze upamiętnienie 27-letniego pontyfikatu. To wyjątkowe duchowe miejsce na mapie polskiej drogi do wolności jest wynikiem ducha pasterskiej istoty, które najmocniej wyraża się słowami kolędy: „Pasterze mili, coście widzieli?”  Dla górali pasterzy widzieć zawsze znaczyło wiedzieć w przeciwieństwie do świata, który widzi, ale tak naprawdę nie widzi.

 

Podczas kiedy Polskę zniewala ateistyczny duch komunizmu, Czesław Pajerski prowadzi swoją walkę o wolność, której zwieńczeniem jest wybudowanie kościółka dla papieża Polaka. Ta świątynia zbudowana na obrysie Krzyża Virtuti Militari jest gotowa na ten przełomowy moment historii polskiej, który dał duchowe podwaliny pod „Solidarność” roku 80.

 

„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, Tej ziemi.”

 

Słowa wypowiedziane przez papieża Polaka 2 czerwca 1979 roku na Placu Zwycięstwa w Warszawie jakby ucieleśniają się w tym drewnianym kościółku zbudowanym w miejscu kapliczki symbolizującej zniewolenie Narodu Polskiego. Wybudowana Kaplica Papieska z tą odezwą „Pasterzowi pasterze” rozpoczyna nowy rozdział w dziejach Polski.

 

Po 40 latach wracamy w to miejsce z Tablicami Dekalogu jako dziękczynienie dla Św. Jana Pawła II - Pasterza pasterzy. Ten czas dzisiejszej Polski nie jest łatwy dlatego wracamy w to szczególne miejsce, można powiedzieć osobisty dom Ojca Świętego, do którego na nowotarskim lotnisku otrzymał klucze.  Kaplica papieska była tym darem pasterzy dla pasterza i właśnie takie zawołanie trwa do dziś: „Pasterzowi Pasterze”- te słowa prowadziły nas do dzisiaj kiedy to rozpoczynamy nowy czas, a jak nowy czas to i nowe zawołanie. Dzisiaj wołamy „Pasterz pasterzom” dlatego z Dekalogiem wychodzimy na górę Turbacz, żeby to spotkanie było znakiem czasu przełomu.

 

W świecie pasterskim momenty przełomowe są zawsze najważniejsze, bo właśnie one decydują o przyszłości. Na granicy dwóch światów rozgrywa się walka o człowieka. Ten moment przełomowy podkreślimy nocnym czuwaniem z Mszą Św. o 24.00 i koncertem Józefa Skrzeka, który zagra na granicy nocy i dnia o godz. czwartej rano. Koncert  symbolicznie wprowadzi Polskę w nowy czas. Tą drogę rozpoczynamy Dekalogiem, który będzie nas prowadził z Kaplicy Papieskiej na górze Turbacz. Idąc na dół do Miasta idziemy ze słowami, które św. Jan Paweł II skierował do nas w 1991 roku w Koszalinie nad Bałtykiem:

 

„Oto Dekalog: dziesięć słów. Od tych dziesięciu prostych słów zależy przyszłość człowieka i społeczeństw. Przyszłość narodu, państwa, Europy i świata”.

 

8 czerwca wrócimy na obrzeża Miasta, gdzie od godz. 15.00 do nocy będzie miał miejsce dzień pasterski zakończony premierą filmu „Dekalog znad Bałtyku”. Tłem ekranu kinowego będzie miasto Nowy Targ.

 

Tablice Dekalogu pochodzą z filmu dokumentalnego pt. „DEKALOG ZNAD BAŁTYKU” w reż. Wojciecha Jachymiak, którego prapremiera będzie miała miejsce właśnie przy Kaplicy Papieskiej na Turbaczu 7 czerwca 2019 r o godz. 22.00 w wigilię 40-lecia wizyty Ojca świętego na Podhalu.

Film „Dekalog znad Bałtyku” przedstawia prace nad ilustracją muzyczną 10 Przykazań Bożych pod dyrekcją artystyczną  Marcina Pospieszalskiego. Autor filmu podejmuje temat wyjścia z „Niewoli Egipskiej” Narodu Wybranego do „Ziemi Obiecanej” odnosząc ją do Polski: Św. Jan Paweł II jako Mojżesz naszych czasów niesie światu Dekalog, próbując go wyrwać z sideł niewoli.

 

Inspiracją do porównania 40-letniej wędrówki Polski do 40-letniej wędrówki Narodu Wybranego z Egipty do Ziemi Obiecanej jest fragment z notatek osobistych Jana Pawła II:

 

„Idąc na pustynię, Jezus wchodzi w historię swego Ludu:

w jego wędrówkę i pokusy na pustyni //Jezus-Mojżesz

Nawrócić się to znaczy wejść w historię Ludu wybranego.

Kapłani współcześni mają wytyczać drogę poprzez pustynię współczesności.”

 

dekalog 40 - plakat

 

PROGRAM:

 

7 czerwca 2019

19.00 Zbiórka na granicy Miasta i Gorców ( żółty szlak na Turbacz Nowy Targ, os. Oleksówki 26)

20.00 Wymarsz z tablicami Dekalogu na Turbacz do kaplicy Papieskiej. W czasie drogi rozważania nad Dekalogiem w modlitwie różańcowej przy asyście kapeli góralskiej

22.00 Premiera filmu dokumentalnego „Dekalog znad Bałtyku” reż. Wojciech Jachymiak

23.00 Spotkanie z twórcami i bohaterami filmu

24.00 Msza Święta dziękczynna za 40 lat drogi z Janem Pawłem II z poświęceniem tablic Dekalogu, które zostaną wmurowane w ołtarz papieski na Turbaczu

1.00 – 2.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu

2.00 – 4.00 Nocne czuwanie w kaplicy papieskiej - grupy muzyczne z Podhala i Polski

4.00 Koncert na przełomie nocy i dnia Józefa Skrzeka (bohater filmu „Dekalog znad Bałtyku”) z kapelę Andrzeja Kalaty

5.00 zejście do Miasta

 

8 czerwca 2019

15.00 - 21.00 Dzień pasterski pt. „PASTERZ PASTERZOM” (żółty szlak na Turbacz Nowy Targ, os. Oleksówki 26) występy grup artystycznych, degustacja potraw pasterskich, biesiada przy watrze, prelekcje,

18.00 Promocja książki "KARDYNAŁ KAROL WOJTYŁA - OJCIEC ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II - DO NOWOTARŻAN

22.00 Premiera filmu „Dekalog znad Bałtyku” z ekranem na tle Miasta Nowy Targ

Spotkanie z twórcami i bohaterami filmu